אשראי חוזר בנקאות ושוק ההון
לועזית: revolviving credit

הסכם הלוואה בין מלווה ללווה, או בין מוכר לקונה, הכולל סעיף של חידוש אוטומטי של האשראי, על בסיס חוזר. ההסכם קובע סכום אשראי מקסימלי בעבור תקופת זמן נתונה. ברגע שחלק מהאשראי נפרע, הלווה, או הקונה, יכול ללוות את אותו סכום שנפרע מחדש, ואין הגבלה על מספר הפעמים שהאשראי מנוצל.