אַשְרַאי זָמִין בנקאות ושוק ההון
לועזית: available credit

ההפרש שבין גבול האשראי שנקבע ללקוח בחשבונו והיתרה הנוכחית באותו חשבון, כולל סכומים תלויים שאושרו וטרם נכנסו לחשבון.