אַשְרַאי הָדִיר בנקאות ושוק ההון
לועזית: revocable credit

ע"ע אשראי בר־חזרה.