אַשְרַאי הדָדִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: mutual credit

1. מצב שבו כל צד מעניק אשראי לזולתו 2. אשראי המוענק לשני אנשים או יותר והאחראים לו ביחד ולחוד.