אשראי דוקומנטרי בנקאות ושוק ההון
לועזית: documentary credit

התחייבות של בנק - בפקודת יבואן - לשלם למוטב האשראי (היצואן), סכום כסף נקוב, תמורת מערכת מסמכי משלוח. לשון אחר: הוראה שמוציא מוסד כספי אחר למוסד כספי אחר לשלם סכומי כסף לאדם הזכאי להם, עד לגובה מסויים, כאשר אותו אדם יביא את האישור הדרוש. שיטה זו מקובלת במסחר בינלאומי לתשלום בעבור יבוא, שבה הקונה-היבואן פותח חשבון לזכות המוכר-היצואן בבנק שבארץ היצואן וחותם על דוקומנט (מסמך) המבטא את התחייבותו כלפי היצואן בשל הזמנת הסחורה. כאשר המוכר-יצואן מקבל את התעודה המעידה כי נפתח לזכותו אשראי דוקומנטרי הוא שולח את הסחורה וכשזו מתקבלת על ידי היבואן - משלם הבנק ליצואן את המחיר. סידור זה נוח לשני הצדדים שכן היבוא נהנה מאשראי מסויים (משום שאינו צריך לשלם מיד בעד הסחורה אלא רק לאחר שזו הגיעה לידיו); ואילו היצואן מקבל הודות לסידור זה התחייבות בנקאית שהתשלום בוצע בזמן.