אַשְרַאי בְּתַשְלוּמִים לְשִיעוּרִין בנקאות ושוק ההון
לועזית: installment credit

הלוואה המשתלמת בתשלומים לשיעורין, בדרך כלל תשלומים שווים, במשך כל תקופת ההלוואה, שהתשלומים השווים כוללים חלק לתשלום הקרן וחלק לתשלום הריבית. הלוואה זו יכולה להינתן ע"י מוסד כספי אך היא מקובלת מאוד לגבי אשראי צרכני. כגון במקרה של מכירת מוצרים בני קיימא כמו מקררים, מכוניות וכדומה. לעתים קרובות יש למוכר זכות עיכבון על המוצר שיימכר והוא יכול לקבלו חזרה אם הקונה אינו עומד בתשלומים כפי שנקבעו.