אשראי בתשלום אחד בנקאות ושוק ההון
לועזית: non-installment credit

הלוואה שאין צורך לפרוע אותה בתשלומים לשיעורין אלא יכולה להיות נפרעת בתשלום יחיד.