אַשְרַאי בַּר־חזָרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: revocable credit

אשראי שניתן לבטלו, או לשנותו, בכל עת, לפני הצגת המסמכים בבנק, בלי הודעה מוקדמת. (גם: אשראי הדיר).