אַשְרַאי אָפוֹר בנקאות ושוק ההון
לועזית: gray credit

אשראי הניתן בשוק האפור. אשראי הניתן שלא על־ידי המוסדות הבנקאיים.