אשראי בנקאות ושוק ההון
לועזית: credit

נתינת זכות שימוש בסחורות ושירותים, או בקבלת זכות הקניין עליהם, ללא תשלום מיידי. לשון אחר: היכולת של אישיות משפטית כלשהי לקבל כספים, סחורות או שירותים עכשיו ולהחזיר את הכספים, או לשלם בעד הסחורות והשירותים, במועד מאוחר יותר. מכאן שניתן לראות באשראי צורה מסויימת של תועלת זמן. הצורה של מתן אשראי היא בעלת פנים רבות, החל ממכירה באשראי, ללא בטחונות, דרך כרטיסי אשראי, ועד למתן אשראי ע"י בנק, המלווה במסמכי כיסוי רבים, מכתבי אשראי וכדומה. המשותף לכל אלה הוא הבטחתו של המקבל לפרוע את חובו בעתיד. האשראי הוא חלק חיוני מהמערכת הכספית בכלכלה מודרנית ומקצתו - האשראי הבנקאי - אף כלול בהגדרת היצע הכסף והוא יוצר כוח קנייה חדש המשפיע על הביקוש האפקטיבי. בדרך כלל לאשראי יש מחיר בצורת ריבית.