אֵשֶׁ"ל בנקאות ושוק ההון
לועזית: bed and breakfast

מכירה של נייר ערך ביום אחד בבורסות לניירות ערך ורכישתו מחדש ביום שלאחריו בעסקה שהוסכמה מראש, במטרה ליצור רווח או הפסד הון לצורך מס. (עגה, בריטניה).