אַרְכַּת תַּשְלוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: grace period

תקופה בתחילת הלוואה שבה לא משולם דבר על חשבון הקרן, אלא ריבית בלבד. (גם: תקופת ארכה).