אִרְגּוּן מֵחָדָש (2) בנקאות ושוק ההון
לועזית: reconstruction

באגודה שיתופית: תוכנית שאגודה שרוצה להפוך לחברה, צריכה להגיש לרשם האגודות השיתופיות לאישור, לפני שניתן לנקוט צעדים הקבועים בחוק לקבלת ההחלטה בעניין זה.