אִרְגּוּן מֵחָדָש בנקאות ושוק ההון
לועזית: reorganization

1. חידוש ארגונו של גוף מסוים על יסודות אחרים 2. בפירוק כפוי: אחת האפשרויות העומדות לפני כונס הנכסים לשינוי המבנה הפיננסי, החובות וההנהלה של תאגיד.