אוֹמֶגָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: omega

באופציות, גמישות ערך אופציה ביחס למחיר נכס הבסיס. השינוי באחוזים בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בערך נכס הבסיס.