אקרדיטיב בנקאות ושוק ההון
לועזית: documentary credit

ראו: אשרי דוקומנטרי.