אצִילַת סַמְכוּיוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: delegation of powre

פעולה של אדם אשר כתוצאה ממנה הוא מאפשר לאדם אחר להשתמש במסכויותיו.