אַצְוָוה בנקאות ושוק ההון
לועזית: batch

כמות מקובצת של מסמכים המיועדים למשלוח אחד, או לעיבוד אחד במחשב, או לאחסון כיחידה אחת. (גם: מכלול).