אֶפֶקְטִיוִוי בנקאות ושוק ההון
לועזית: effective

בעסקים: השגת תוצאה מועילה שהתכוונו לה 2. דבר כפי שהוא קיים בפועל, כגון ריבית אפקטיווית.