אַפְלָיָה בְּשֶל מִין בנקאות ושוק ההון
לועזית: sex discrimination

אפליה של מין אחד לעומת מין שני, אם בקבלה לעבודה ואם בתנאי השכר המשתלמים להם.