אָפִיק סוֹלִידִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: solid chanel

השקעה בנכסים פיננסיים שאינם נתונים לתנודות חריפות, כגון איגרות חוב בעלות ריבית קבועה, פיקדונות או אפיקי השקעה שהן בסיכון נמוך באופן משמעותי מזה של מניה. הסיכון להפסד באפיק כזה הוא נמוך, אך אין גם סיכויים לרווחים יוצאי דופן, כנגד אפיק ספקולטיווי.