אָפִיק לֹא־צָמוּד בנקאות ושוק ההון
לועזית: unlinked channel

השקעה בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב, מניות וכד', שאינן צמודות למדד כלשהו והתשואה עליהן מתקבלת בצורת ריבית לא צמודה, או דיבידנד, כנגד אפיק צמוד.