אַפּוֹטְרוֹפּוּס לְדִין בנקאות ושוק ההון
לועזית: guardian ad litem

אדם המתמנה על ידי בית המשפט כדי לייצג ולהגן על קטין או פסול דין בקשר להליכים משפטיים.