אַפּוֹטְרוֹפּוּס כְּלָלִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: administrator general

הרשות והאדם המופקדים על שמירתם וניהולם של נכסים עזובים, הפועלים במסגרת משרד המשפטים.