אסֵפַת סוּג בנקאות ושוק ההון
לועזית: class meeting

אסֵפה כללית של בעלי מניות המחזיקים בסוג מסוים של המניות. סוג המניה יכלל להתבטא בערך נקוב שונה, בהיותה מניה רגילה או מניית בכורה וכדומה. באספה כזו יכולות להתקבל החלטות הנוגעות לבעלי מניות מאותו סוג בלבד.