אסֵפַת נוֹשִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: creditors' meeting

אספה של נושיו של פושט רגל הנקראת על־ ידי כונס הנכסים הרשמי, תוך תקופה הקבועה בחוק, לאחר מתן צו לקבלת נכסים.