אסֵפָה כְּלָלִית מְכוֹנֶנֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: statutory meeting

אספה מיוחדת של חברה ציבורית חדשה שאותה היא חייבת לקיים תוך חודש ימים מיום קבלת הרשות להתחיל בעסקים ולא יאוחר משלושה חודשים מאותו מועד.