אסֵפָה כְּלָלִית מוּסְכֶּמֶת בנקאות ושוק ההון
לועזית: consent meeting

אספה מיוחדת של בעלי מניות שלא נקראה בדרך הרגילה הקבועה בתקנות החברה. תוקפה מותנה בנוכחותם של כל בעלי המניות של החברה אשר מביעים את הסכמתם לוותר על הנוהל שבתקנות.