אסֵפָה כְּלָלִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: general meeting

1. בחברות: מונח מקוצר של אספה כללית של בעלי המניות שהיא המוסד העליון של חברה באספות כלליות באים לידי ביטוי הפיקוח שבעלי המניות מטילים על מנהלי החברה המופקדים על ניהולה היום יומי ובהם מובאים להחלטה עניינים חשובים של החברה. יש סוגים שונים של אספות כלליות שהחשובות בהן הן אספה כללית שנתית ואספה כללית שלא מן המניין. ההצבעה באספה כללית היא לפי כוח ההצבעה שיש לכל בעלי המניות. גם באגודה שיתופית השלטון העליון על האגודה נתון בידי האספה הכללית אולם שם לכל חברי האגודה כוח הצבעה שווה.
2. בפשיטת רגל: מונח אחר לאספת נושים.