סַבּ-פּרַיים בנקאות ושוק ההון
לועזית: sub-prime

מונח שמקורו בארה"ב ומתייחס להלוואות ללווים בעלי רקע בעייתי הנוגע למוסר התשלומים שלהם, לווים שאין להם נכסים או מקורות הכנסה יציבים היכולים לשמש ביטחון לכסף שקיבלו (בניגוד להלוואות רגילות המכונות "הלוואות פריים") בשנים האחרונות ניתנו הלוואות כאלה ביד מאוד רחבה הן משום שהריבית הייתה נמוכה והן בשל ביטול הצורך בערבות אישית. הלוואות סב-פריים הן בעלות סיכון גבוה יחסית ולפיכך פרמיית הסיכון שהן משלמות גבוהה. הסיווג של הלוואה כסב-פריים מתייחסת ללווה ולא לסוג ההלוואה. הלוואה כזו יכול שתהייה לרכישת דיור, רכב, כרטיס אשראי או כל דבר אחר. משבר הסב-פריים במשכנתאות שהתרחש בארה"ב בסוף שנת 2007 וגבר בשנת 2008 נבעה מכך שמשכנתא חדלה להיות תלוייה ביכולת ההחזר של הלקוח והפכה להיות תלוייה בנכס המשמש לה בטוחה (ראו: נייר ערך מגובה משכנתא; משבר הסב-פריים).