אוֹחֵז בנקאות ושוק ההון
לועזית: holder

בחוק: הנפרע או הניסב של שטר, או המחזיק כמוכ"ז מסמך סחיר, הנמצאים ברשותו כחוק ויש לו לגביהם הזכות לקבלת התמורה.