אִסְטְרַטֶגְיַת הַשְׁקָעוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: investment strategy

1. תוכנית להקצאת כספים בין מבחר של אפיקי השקעה, בהם: מניות, איגרות חוב, נכסי דלא־ניידי, נכסים דמויי־מזומן וכד' 2. באופציות, אסטרטגיות המאופיינות בכך שעל המשקיע בהן לקנות או למכור יותר מסוג נכסים אחד. הצירוף הכולל של הנכסים שבידו יוצר את האסטרטגיה הרצויה למשקיע במצב העתידי של השוק, כפי שהוא רואה אותו.