אָנלִיסְט בנקאות ושוק ההון
לועזית: analyst

נַתָּח. אדם שתפקידו לבצע הערכה של חברות שונות או מגזרים שונים, כדי לבחון כדאיות השקעה. הניתוח כולל בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, הענף שהיא פועלת בו ותחזית על סיכוייה של החברה בעתיד, ומתבסס הן על מידע פומבי, הגלוי ומפורסם לכל, והן על שיחות עם גורמים בחברה מסוימת.
בוול סטריט מקובלת חלוקה בין שני סוגי אנליסטים: אנליסט buy side ואנליסט sell side. אנליסט ה-buy side מייעד את ניתוחיו לאנשי המקצוע בבית ההשקעות שבו הוא עובד, ומחווה את דעתו אם נייר ערך מסוים ראוי לקנייה. אנליסט ה-sell side מייעד את ניתוחיו לציבור הרחב, במסגרת שירות של בית ההשקעות שבו הוא עובד.
בישראל החלוקה בין השניים פחות מובהקת.