אנטי דילול בנקאות ושוק ההון
לועזית: anti dilution

בניירות ערך, מונח המציין שהמימוש או המרת ניירות ערך מסוימים למניות רגילות נוספות עשויים להגדיל את הרווח הראשוני למניה או את הרווח המדולל למניה. (ראה: רווח למניה על בסיס דילול מלא). כאשר מחשבים רווח למניה מוציאים בדרך כלל מהחישוב ניירות ערך שבהם המימוש המשוער, או ההמרה שלהם, יהיו בעלי השפעה אנטי מדללת. אנטי דילול אפשרי כאשר המרת נייר ערך למניה כרוך בתוספת יחסית גבוהה יותר לרווח (למשל, עקב הפסקת תשלומי ריבית) לעומת התוספת היחסית להון המניות. השפעה אנטי מדללת יכולה לשמש כמודד לאי סבירות ההמרה של אותם ניירות ערך.