אמת מידה פיננסית בנקאות ושוק ההון
לועזית: covenant

הסכם חוקי, או חלק שלו, המתייחס להתחייבות, להבטחה או להסכמה לעשות, או להימנע מלעשות, דבר שניתן לאכיפה כחוק. לדוגמה, התחייבות של נוטל הלוואה לשמור על יחס פיננסי ספציפי, כל עוד לא נפרעה ההלוואה; או הסכם בשטר העברה של קרקע לגבי צורת הבנייה עליה וכו' (גם: התחייבות כתובה).