אמֶת בִּנְיָירוֹת עֶרֶךְ בנקאות ושוק ההון
לועזית: truth in securities

העיקרון המונח ביסודם של כל חוקי ניירות הערך הדורש גילוי מלא ונאות של כל מידע מטריאלי הנוגע להנפקה לציבור של ניירות ערך ולגבי החברה שהנפיקה ניירות ערך אלה באופן שוטף.