אמֶת בְּאַשְרַאי בנקאות ושוק ההון
לועזית: truth in lending

העיקרון המונח ביסודם של חוקים שונים המגבילים את שער הריבית על ההלוואות, ושל חוקי הגנת צרכן שונים, שעיקרו הוא כי לקוח הנזקק לאשראי צרכני יקבל מהמלווה מידע מלא על העלות האמיתית של אותו אשראי.