אֶמְצָעִים שוֹטְפִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: current resources

נכסים שוטפים כגון מזומנים, חשבונות ושטרות חייבים, שהם פוטנציאל זמין לתשלום התחייבויות שוטפות.