אֶמְצָעִים חוֹפְשִיִּים בנקאות ושוק ההון
לועזית: free funds

סכום הפיקדונות בשקלים בתאגיד בנקאי רגיל החייבים בנזילות לפי סעיפים מסוימים להוראות הנזילות, בניכוי סכום נזילות החובה עליהם, בתקופה שיקבע נגיד בנק ישראל, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות.