אֶמְצָעִי עֵזֶר לִרְכִישַת שְטָרוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: note purchase facility

ע"ע אמצעי עזר להנפקת שטרות.