חיפוש בלקסיקון
 
     
 
נֶאמָן
 
 

לועזית: fiduciary
אדם שבית משפט ממנה כדי לנהל רכושו של אחר שאינו מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו, אם בגלל מצב נפשי, אם בגלל שכשרותו המשפטית נפסלה או מחמת סיבה אחרת.
יחיד, או ארגון, המופקד על נכסים של אחר שנמסרו לו למשמרת בנאמנות. לדוגמה: אפוטרופוס על נכסיו של קטין; או בנק המחזיק בניירות ערך של חברה להשקעות; או כונס נכסים שמתמנה על ידי בית משפט להגן על נושים בתקופה בה הוטל עיקול על העסק וכדומה. נאמן יכול שיהיה שומר חינם או שומר בשכר. על פי חוק השומרים שומר אינו אחראי לאבדן הנכס או לנזקו שנגרמו עקב שימוש רגיל בנכס לפי תנאי השמירה או עקב בלאי טבעי או מום שהיה בו בתחילת השמירה, אולם אם אין בהוראה זו כדי להפחית מאחריותו בשל רשלנות. (סעיף 4). היה השומר אחראי לאבדן הנזק או לנזקו, זכאי בעל הנכס לפיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה. לא היה השומר אחראי לאובדן הנכס או לנזקו, אך היה לו בשל אבדנו או נזקו זכות לפיצוי או לשיפוי כלפי צד שלישי, רשאי בעל הנכס לתבוע מן השומר את נזקו מתוך הפיצוי או השיפוי המגיע לשומר. (סעיף 5).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021