אֶמְצָעִי עֵזֶר לְהַנְפָּקַת שְטָרוֹת בנקאות ושוק ההון
לועזית: note issuance facility

צורה של אשראי במטבע חוץ לטווח בינוני שבה לווה מנפיק סדרת מסמכים (שטרי חליפין) לתקופות של שלושה או שישה חודשים. (גם: אמצעי עזר לרכישת שטרות.