אֶמְצָעִי הַעבָרָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: sweep facility

שירות אוטומטי הזמין בכמה בנקים שלפיו חשבונות שוטפים שבהם יתרות זכות מועברים לחשבון פיקדון שבהם הם יקבלו ריבית גבוהה יותר.