אמָנַת נְיוּ־יוֹרְק בנקאות ושוק ההון
לועזית: New-York treaty

אמנה בדבר הכרתם ואכיפתם של פסקי בוררות חוץ שנחתמה בניו־יורק ביום 10 ביוני 1958 ושהיא בת תוקף לגבי ישראל מיום 7 ביוני 1959.