אמָנַת מַס בנקאות ושוק ההון
לועזית: tax treaty

הסכם בין שתי מדינות הקובע הוראות לגבי אופן החיוב במס של תושבי אחת המדינות, שהיא צד לאמנה, שלהם פעילות עסקית כלשהי במדינה השנייה.