חיפוש בלקסיקון
 
     
 
מַשְכַּנְתָּא
 
 

לועזית: mortgage
1. נכס, או חלק ממנו, הניתן כבטוחה למלווה תמורת הלוואה עד גמר הפירעון, אותו יש צורך לרשום בלשכת רישום מקרקעין
2. המסמך המשפטי שלפיו המשכנתא נעשית. המשכנתא יכולה להיות מדורגת מבחינת הבטיחות, שהיא מקנה ללווה. כאשר שווי הנכס עולה על סכום המשכנתא רשאי הלווה למשכן אותו במשכנתא מדרגה שנייה, שלישית וכו'. החוק מתיר להטיל על נכס אחד ויחיד כמה משכנתאות שוות מעמד (פרי פאסו), כדי להבטיח יותר מחוב אחד או חובות לנושים שונים. אולם לשם כך דרושה הסכמתם המפורשת של בעלי המשכנתאות הראשונים בתור. החוק קובע סדר עדיפויות מסוים בין המשכנתאות הרשומות על אותו הנכס הממושכן לפי תהליך הקבוע בחוק. הממשכן נשאר בעליו של הנכס והאדם היחיד הרשאי להנות ממנו. המשכנתא היא אפוא בטוחה קניינית שנועדה להבטיח קיום חיוב שנטל על עצמו חייב לטובת נושהו. על התביעה האישית שיש לנושה כנגד החייב מוסיפה הבטוחה גם שעבוד נכס ממנו הנושה יכול להיפרע אם החייב אינו מקיים את חיובו. בהיות הבטוחה זכות קניינית, היא מאפשרת לנושה להיפרע מתוך הנכס ששועבד לו לפני כל נושה אחר של החייב. עדיפות זו על פני נושים אחרים של החייב באה לידי ביטוי מובהק במקרים שהחייב פושט את הרגל כשנכסיו אינם מספיקים לפרעון כל חובותיו. קנייניות הבטוחה מביאה לכך שהעברת הבעלות בנכס המשועבד או עסקאות אחרות שיעשו בנכס לא יפגעו בתקופה של הבטוחה הרובצת על הנכס המשועבד, בהתעלם משינויים החלים בבעלי זכויות אחרות בנכס.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021