אַמִידַת סִיכּוּן בנקאות ושוק ההון
לועזית: risk measurement

נייר ערך מוגדר כמסוכן אם ערכו משתנה באופן קיצוני מידי יום או מעסקה לעסקה.
מודד מקובל לסיכון בהשקעה בנייר ערך הוא סטיית התקן. אמד נוסף לסיכון, לקוח מתוך מודל המחרת נכסי הון הינו הבֵתָא.