אַמַד סִיכּוּן בנקאות ושוק ההון
לועזית: risk measure

אמצעי לבדוק את הסיכון בנייר ערך המתבטא בשינוי ערכו, באופן קיצוני, מיום ליום או מעסקה לעסקה. אמדים כאלה הם, למשל, סטיית תקן ובֵתָא.