אלפא בנקאות ושוק ההון
לועזית: alfa

מדד המשקף את יכולתו של מנהל השקעות בקופת גמל או קרן פנסיה להשיג תשואה העודפת על התשואה המושגת בענפי הבורסה העיקריים, כלומר תשואה העולה על תשואת השוק. הדבר מושג בשל כושרו של מנהל ההשקעות בבחירת נכסים, תיזמון, חשיפה לשווקים ולגורמי הסיכון העיקריים המתומחרים בשוק או להשקעות וכיוצ"ב. הבחינה נעשית לאורך זמן וככל שמדד אלפא גבוה יותר, התשואה המצטברת תהיה, בדרך כלל, לאותה תקופה גבוה יותר וזו ההצדקה לתשלום דמי ניהול כפי שהם משולמים. המדד מופיע באתר גמל-נט של המפקח על הביטוח. באתר זה מתפרסם גם מדד אלפא נטו שנועד לשקלל את דמי הניהול שגובות קופות הגמל באלפא. (ראו גם מקדם אלפא)