אכִיפַת פִּסְקֵי חוּץ בנקאות ושוק ההון
לועזית: foreign judgments enforcement

הכרזת פסק־דין שניתן על־ידי ערכאה שיפוטית בחוץ־לארץ כפסק־דין שניתן לאכוף אותו ולבצעו בארץ.